KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

 

Köpvillkor

 

1. Företagsinformation

CandleStore ägs och drivs av MG Gruppen (bifirma till MegaGrafix HB med organisationsnummer 969639-1367). Benämns nedan som CandleStore.

 

2. Priser
Samtliga CandleStores priser är angivna exklusive moms i SEK samt utan allmänna avgifter av något slag (ex. transport- och expeditionsavgifter). Moms tillkommer med 125 eller 25 % beroende på gällande moms sats. Det totala priset tillsammans med gällande frakt- och betalningsvillkor finner Du vid betalning och när du kommer till kassan eller vid särskild överenskommelse med CandleStore.

 

Priser framgår av CandleStores vid varje tidpunkt gällande prislista eller av skickad orderbekräftelse.

 

4. Order

Alla ordrar är välkomna hos CandleStore. Vi har inga restriktioner eller lägsta minimikrav per order.

Leveransvillkoren är ömsesidigt bindande för CandleStore och köparen, såvida inte annat uttryckligen har avtalats. CandleStore är inte bundet av villkor som lämnats av köparen, som avviker från leveransvillkoren, såvida sådana villkor inte är skriftligen avtalade mellan CandleStore och köparen.

 

Lagda ordrar är bindande för CandleStore först när köparen har mottagit CandleStores skriftliga eller elektroniska orderbekräftelse.

 

4.1 Köp

Ett köp görs antingen via varukorgen, per e-mail eller per telefon. Ett köp är genomfört och bekräftat när köparen erhållit en orderbekräftelse per e-post från CandleStore.

 

5. Offert
Varje offert från CandleStore är giltig i 30 dagar från offertens datum, såvida inte annat uttryckligen har avtalats mellan parterna.

 

6.1 Leverans
Normal leveranstid för lagervaror är 1-2 arbetsdagar från att orderbekräftelse är mottagen. Vad gäller varor som inte finns i lager är leveranstiden individuell. Se under respektive artikel där preliminära leveranstider kan vara angivna. Dessa garanteras dock ej av CandleStore.

 

CandleStore reserverar sig för oförutsedda förseningar i leveranser som beror på våra leverantörer eller distributörer. Om leveransförsening skulle uppstå meddelar vi er detta genom e-post eller telefon. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar.

 

6.2 Undersökningsplikt
Köparen ska vid leveransen, och innan produkter tas i bruk, gå igenom de levererade produkterna för att fastställa att de är felfria och levererade enligt avtal. Om produkten är skada meddela då omågende fraktbolaget för att göra en reklamation. 

 

6. 3 Leveranssätt
Vi skickar beställningar på pall, som paket eller som brev. Det kan hända att CandleStore personligen levererar varorna. Detta sker endast vid överenskommelse.

 

Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

 

7. Betalning via SveaWebPay Faktura:

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Candlestore/MG Gruppen överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

 

8. Fraktavgifter

Vid ordervärde på 3000 kr eller mer bjuder CandleStore på fraktkostnaden. Annars är fraktavgiften 135 kr om inte de har ingått ett speciellt fraktavtal med CandleStore.

 

9. Ansvar för fel och ansvarsbegränsning
CandleStore är bara ansvarigt för fel som grundar sig på fel i material eller utförande och inte för fel som kan hänföras till felaktig behandling, installation, användning eller förvaring. Det är således en förutsättning för CandleStore ansvar att köparen eller användaren har använt leveransen på ett regelmässigt korrekt och försvarligt sätt samt följt CandleStores eller tillverkarens eventuella anvisningar.

Köparen har själv ansvaret för att CandleStores leverans är lämplig för det ändamål som köparen avsett. Om det visar sig att produkten har fel har CandleStore rätt att göra en omleverans efter eget val. Endast om CandleStore inte inom rimlig tid har lyckats ersätta produkten med en annan likvärdig har köparen rätt att kräva monetär ersättning.

 

10. Transportskador

Upptäcker köparen skador på paket/pall skall köparen omedelbart anmäla detta till fraktbolaget och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket. Upptäcker köparen inte skadan förrän paketet är öppnat, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall köparen kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar köparen kontakt med CandleStore. Fotografera gärna skadan på varan samt det skadade emballaget och beskriv skadan i kontakten med CandleStore. Dina fotografier bör visa skadan tydligt.
 

11. Reklamationer
Krav rörande fel, förseningar, produktansvar eller andra krav på ersättning ska framföras skriftligt till CandleStore utan onödiga dröjsmål samt med fotografi. Detta kan ske både via post och e-mail.


12. Force majeure
I händelse av att leverans, leverans inom utsatt tid eller felfri leverans hindras eller fördröjs av händelser som ligger utanför CandleStores kontroll, som, men inte begränsat till, arbetskonflikt, driftstörningar, transportsvårigheter eller andra misslyckanden från tredje part eller liknande, kan CandleStore ansvarsfritt skjuta på leveransen eller helt eller delvis avbryta orden efter eget val genom att meddela köparen så snart som möjligt.

 

13. Tvister
En tvist som kan uppstå mellan parterna ska avgöras genom skiljedom.

 

14. Övrigt

Vi garanterar inte att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende eller dess färg. Angivna storlekar är ungefärliga. 

 

Vi uppdaterar vårt sortiment kontinuerligt. Nyheter, rabatter och erbjudanden erhålls genom vårt nyhetsbrev till Dig som anmält att Du önskar Nyhetsbrev.

 
 

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt